FUNGSI UNIT PENGURUSAN AKADEMIK

Membuat pencerapan, penyeliaan pengajran dan pembelajaran di sekolah rendah dan menengah

Merancang, menyelaras dan melaksana aktiviti kurikulum di sekolah rendah dan menengah

Menyelaras dan melaksana aktiviti pembangunan akademik dan perkembangan pegawai pelajaran mengikut bidang yang ditentukan, bagi jangka pendek dan sederhana

Memantau dan menilai pencapaian akademik serta melaksanakan langkah-langkah pemulihan

Menggembleng guru-guru cemerlang memimpin panitia dalam bidang masing-masing

Bekerjasama dengan PKG dan BTPN dalam aspek teknologi pendidikan dan pelaksanaan kurikulum sekolah bestari

Friday, March 12, 2010

SKALA GRED BARU SPM 2009

Keputusan SPM telah diumumkan. Saya bagi phak Pejabat Pelajaran Daerah Timur Laut mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua pentadbir dan guru di atas pencapaian cemerlang PPD Timur Laut.

Untuk makluman tuan skala gred baru adalah seperti berikut:Saya harap jadual ini dapat membantu pihak sekolah dalam menentukan Gred Purata Sekolah.